Mål T-51/06: Tribunalens dom av den 16 november 2011 — Fardem Packaging mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för industrisäckar av plast — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Böter — Överträdelsens allvar — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet)