Vec T-51/06: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. novembra 2011 — Fardem Packaging/Komisia ( „Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie plastových priemyselných vriec — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES — Pokuty — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania“ )