Cauza T-51/06: Hotărârea Tribunalului din 16 noiembrie 2011 — Fardem Packaging/Comisia ( „Concurență — Înțelegeri — Sectorul sacilor industriali din plastic — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Amenzi — Gravitatea încălcării — Circumstanțe atenuante — Cooperare în cursul procedurii administrative” )