Lieta T-51/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. novembra spriedums — Fardem Packaging /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Plastmasas rūpniecisko maisu ražošanas nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība administratīvajā procesā)