Decizia (UE) 2016/455 a Consiliului din 22 martie 2016 de autorizare a deschiderii negocierilor în numele Uniunii Europene cu privire la elementele unui proiect de text al unui instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării cu privire la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale