TITJUR Hotărârea Curții din data de 28 ianuarie 1986. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Franceze. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru. # Cauza 188/84. Comisia/Franța