/* */

Întrebare scrisă E-5421/10 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Consecințele respingerii propunerii de modificare a Directivei 2002/15/CE asupra situației finanțelor publice ale Ciprului