Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1432/2003 tal-11 ta’ Awissu 2003 li jistabbilixxi r-regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96 li jirrigwarda l-kondizzjonijiet għall-għarfien ta’ l-organizzzzjonijiet tal-produtturi u l-għarfien preliminari tal-gruppi tal-produtturi