Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 670/2014 av den 18 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker