Întrebare scrisă E-006442/11 Marina Yannakoudakis (ECR) adresată Comisiei. Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE): violurile colective ca armă de război