HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera de recursuri) 7 iulie 2011.#Pavlos Longinidis împotriva Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop).#Recurs – Funcție publică – Agenți temporari – Contract pe perioadă nedeterminată – Concediere – Motivare – Eroare vădită de apreciere – Dreptul la apărare.#Cauza T-283/08 P. HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera de recursuri) 7 iulie 2011