Întrebare scrisă E-005529/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) adresată Comisiei. Procentajul ridicat al subvențiilor UE pentru pescuit destinate Spaniei