Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de17 ianuarie 1979.