Întrebare scrisă E-007976/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Transportul ilegal și periculos de substanțe chimice în camioanele cisternă destinate transportului de alimente lichide