Întrebare scrisă E-001822/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) adresată Comisiei. Evitarea inconvenientelor facturării electronice pentru locuitorii UE