Hotărârea Curții (camera a opta) din 15 martie 2012. # Comisia Europeană împotriva Republicii Polone. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/43/CEE - Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică - Protecție insuficientă a anumitor specii, în special a vidrei (Lutra lutra). # Cauza C-46/11. Comisia/Polonia TITJUR