Hotărârea Curții (camera a opta) din 15 martie 2012.