Întrebare scrisă E-9767/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Deșertificarea în sudul Europei