Întrebare scrisă P-0983/10 adresată de Philippe Juvin (PPE) Comisiei. Poziţia Comisiei cu privire la interzicerea tranzacţiile speculative efectuate de băncile comerciale şi planurile acesteia în ceea ce priveşte reglementarea pieţei