Avizul Comitetului Regiunilor privind dezvoltarea unei politici maritime integrate și cunoașterea mediului marin 2020