Cauza C-425/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 16 august 2011 — Katja Ettwein/Finanzamt Konstanz