Întrebare scrisă E-7223/10 Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Criza și întreprinderile mijlocii din Letonia