Poročilo o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2015 z odgovorom Skupnega podjetja