Ataskaita dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu