Întrebare scrisă E-012074/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Problema Ciprului de Nord