2014/945/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 în Germania [notificată cu numărul C(2014) 10261] Text cu relevanță pentru SEE