2014/945/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2014 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 10261) Voor de EER relevante tekst