2014/945/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. december 19. ) a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza németországi kitörésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 10261. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg