2010/793/UE: Decizia Comisiei din 20 decembrie 2010 de modificare a Deciziei 2005/1/CE de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Republica Cehă în ceea ce privește prezentarea acestor carcase [notificată cu numărul C(2010) 9187]