Decizia Comisiei din 4 mai 2011 privind instituirea Grupului consultativ european pentru sistemele de transport inteligente (STI)