Întrebare scrisă E-6291/10 Holger Krahmer (ALDE) adresată Comisiei. Aplicarea criteriului de referinţă al performanţei medii a 10% dintre cele mai eficiente instalaţii în cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie a gazelor cu efect de seră după 2012