Întrebare scrisă E-2494/10 adresată de Catherine Grèze (Verts/ALE) Comisiei. Programul LEADER — regiunea bazinului Arcachon şi a râului L’Eyre