Cauza T-394/09: Ordonanța Tribunalului din 14 decembrie 2010 — General Bearing/OAPI (GENERAL BEARING CORPORATION) [ „Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GENERAL BEARING CORPORATION — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]