Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII#TITLUL XX - MEDIUL#Articolul 191#(ex-articolul 174 TCE)