Întrebare scrisă E-3749/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Preocupări legate de privatizarea liniei feroviare de la Sintra (Portugalia)