Cauza T-54/19: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2019 – Nosio/EUIPO (BIANCOFINO)