Întrebare scrisă E-007249/11 Marina Yannakoudakis (ECR) adresată Comisiei. Prime de asigurare valabile pentru ambele sexe