Hotărârea Tribunalului (camera a șasea extinsă) din 1 iulie 2010.#AstraZeneca AB și AstraZeneca plc împotriva Comisiei Europene.#Concurență - Abuz de poziție dominantă - Piața medicamentelor împotriva ulcerului - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 82 CE - Definirea pieței - Constrângeri concurențiale semnificative - Utilizare abuzivă a procedurilor privind certificatele suplimentare de protecție pentru medicamente și a procedurilor de autorizare a punerii pe piață a medicamentelor - Declarații înșelătoare - Retragerea autorizațiilor de punere pe piață - Obstacole în calea punerii pe piață a medicamentelor generice și a importurilor paralele - Amenzi.#Cauza T-321/05. Hotărârea Tribunalului (camera a șasea extinsă) din 1 iulie 2010.