Förstainstansrättens dom den 14 oktober 2004 i mål T-56/02: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens – Artikel 81 EG – Avtal om fastställande av priser och avgiftsstrukturer för valutaväxling – Tyskland – Tredskodomsförfarande)