Arrest van het gerecht van eerste aanleg van 14 oktober 2004 in zaak T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededinging — Artikel 81 EG — Overeenkomst over vaststelling van prijzen en berekeningswijze van provisie voor wisseltransacties — Duitsland — Verstekprocedure)