Ajutor de stat – Germania – Ajutor de stat nr. SA.34118 (2012/C) (ex 2011/N) – LIP – Ajutor în favoarea Porsche Leipzig – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE Text cu relevanță pentru SEE