TITJUR Hotărârea Curții din data de 6 iulie 1978. # Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy împotriva Paulin Gillard și Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour d'appel de Nancy - Franța. # Cauza 9/78. Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy