Întrebare scrisă E-3477/10 adresată de Pablo Arias Echeverría (PPE) Comisiei. Relațiile UE - Cuba