Întrebare scrisă E-001783/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Interzicerea bateriilor pentru găinile ouătoare