Cauza C-92/10 P: Recurs introdus la 17 februarie 2010 de Media-Saturn-Holding GmbH împotriva Hotărârii pronunțate la 15 decembrie 2009 în cauza T-476/08 — Media-Saturn-Holding GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)