Cauzele conexate C-188/10 și C-189/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franța) — Proceduri împotriva Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) [Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Examinarea conformității unei legi naționale atât cu dreptul Uniunii, cât și cu Constituția națională — Reglementare națională care prevede caracterul prioritar al unei proceduri incidentale de control al constituționalității — Articolul 67 TFUE — Libera circulație a persoanelor — Eliminarea controlului la frontierele interne — Regulamentul (CE) nr. 562/2006 — Articolele 20 și 21 — Reglementare națională care autorizează controalele de identitate în zona cuprinsă între frontiera terestră a Franței cu statele părți la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen și o linie trasată la 20 de kilometri înainte de frontieră]