Hotărârea Tribunalului (camera a cincea) din 25 ianuarie 2012. # Viaguara S.A. împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistare a mărcii comunitare verbale VIAGUARA - Marca comunitară verbală anterioară VIAGRA Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. (CE) nr. 207/2009. # Cauza T-332/10. Viaguara/OHMI-Pfizer (VIAGUARA) TITJUR