Avizul Comisiei din 20 iunie 2012 privind planul modificat de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea centralei nucleare de la Bradwell, situată în Essex, Regatul Unit, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom