Писмен въпрос E-5058/07, зададен от Frank Vanhecke (ITS) на Съвета. Задържане на католически епископ в Китай