Întrebare scrisă E-2670/10 adresată de Salvador Garriga Polledo (PPE) Comisiei. Carte albă privind contractele de muncă în Uniunea Europeană