Întrebare scrisă E-011447/12 Monica Luisa Macovei (PPE) adresată Comisiei. Informații actualizate în urma întrebării cu solicitare de răspuns scris E-011134/2010 privind utilizarea și rezultatele obținute datorită fondurilor de preaderare din domeniile sistemului judiciar și al combaterii corupției din Turcia